Dr. Micserics József az új hivatalvezető (Vakok Világa)

Az MVGYOSZ elnöksége Dr. Micserics Józsefet választotta meg hivatalvezetőnek. Elfogadták továbbá a szervezet 2006-os költségvetési tervezetét, valamint az Informatika Csoport feladatainak elvégzésével az „Informatika a látássérültekért” Alapítványt bízták meg.

Az állami költségvetési támogatástól való minél kisebb függőség, az eladósodás megállítása, a meglevő szolgáltatások megőrzése – ezek a legfontosabb vállalásai dr. Micserics József hivatalvezetői pályázatának.

A hivatalvezetői posztra pályázókat zárt körben hallgatta meg az elnökség, illetve a döntés előtti vitát is zárt körben folytatták le. Ennek eredményeként egyhangúan dr. Micserics Józsefet választották meg, aki áprilistól tölti be ezt a posztot. A hivatalvezető munkabérét havi bruttó 350 ezer forintban állapították meg, plusz évente legfeljebb 400 ezer forint értékű természetbeni, adómentes juttatást vehet igénybe, jogosult továbbá a dolgozók által is igénybe vett étkezési támogatásra és utazási költségtérítésre.

A 2006. évi költségvetés

A szervezet idei évre szóló költségvetésének koncepcióját az elnökség már a március 2-i ülésén is tárgyalta, azonban az akkor, aznap benyújtott tervezetről az elnökség még nem tudott érdemben állást foglalni. Éppen ezért vált szükségessé a március 25-i, rendkívüli ülés, amelyen egyhangúan elfogadták a Dr. Micserics József által összeállított költségvetési tervezetet.

Az elfogadott költségvetés fő számai: az Egyesületi Elnökök Tanácsának korábbi határozatával összhangban 87 millió forint jut a tagegyesületeknek, amelyből 81 millió forintot fedez az állami támogatás, és 6 millió forint bevételt terveznek az adó 1%-os támogatásokból. A szolgáltatások működtetéséhez 109 millió forint szükséges, amelyből 71 millió forint az állami támogatás, további 30 millió forintot remélnek pályázatokból, adományokból és vállalkozói tevékenységből. A központi hivatal kiadásai 59 millió forintot emésztenek fel, ez eddig összesen 255 millió forint kiadás, amelynek teljesíthetősége biztosnak tekinthető.

Ezeken felül további 46 millió forint lenne szükséges a központ úgynevezett felhalmozási kiadásaihoz, amelyek ugyan fontosak lennének, de csak esetlegesen teljesíthetőek. Ide tartozik például a kutyaiskola kerítésének felújítása, a hivatal szoftvereinek legalizálása, vagy ami viszont biztosra vehető, a pályázatírói HEFOP-képzésből finanszírozható a Hermina úti központ épületének hatmillió forintos részleges, nyárra tervezett felújítása.

Dr. Micserics József elmondta, hogy rendkívül rossz a szervezet likviditása, amelyet véleménye szerint három-öt év alatt lehet rendbehozni – a balatonboglári üdülő újjáépítéséről vagy más fejlesztésekről csak ezután lehet beszélni.

Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány és a szövetség kapcsolata

Ezt a problémát is tárgyalta már az elnökség március 2-án, ahol az elnökség tagjai egy-egy beszámolót kértek mind az Informatika Csoport, mind az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány tavalyi munkájáról. (A hivatali beszámoló – elvileg – már akkor is rendelkezésükre állt volna.) Dr. Szőke szerint a megkapott beszámolók immár kellő áttekintést adtak.

Németh Orsolya elnökségi póttag szerint a hivatali és az alapítványi tevékenység jól szétválasztható, azonban fontos lenne a személyes viszonyok tisztázása – ezzel az elnökség többi tagja is egyetértett. Sztakó Krisztina szerint az alapítvány működése átlátható, eredményes, de az Informatika Csoport sem szüntethető meg, mert szükség van a szövetség ilyen téren nyújtott érdekképviseleti munkájára. Ezzel alapvetően Szuhaj Mihály csoportvezető, egyben alapítványi elnök is egyetértett: egy ekkora szervezet, mint az MVGYOSZ nem lehet meg informatikai érdekképviselet nélkül, szükség van rá az állami pályázatok kiírásánál, szakmai anyagok összeállításához, állásfoglaláshoz stb.

Szuhaj Mihály azonban a két pozíció, a csoportvezetői és az alapítvány elnöki poszt szétválasztását elhibázottnak tartaná. Mivel a két szervezet tevékenysége jól szétválasztható, ezt a jövőben is meg tudják oldani. Elmondta, hogy munkája jelentős részben érdekvédelmi tevékenység, ami több éves alapozáson, tanuláson, rálátáson, kapcsolati hálón alapszik.

Dr. Tóka László és Szabó Tiborné elnökségi tagok szerint a rendszergazdai és ügyfélszolgálati munka ellátásához nem szükséges ennyi embert foglalkoztatni. Jelenleg az összes költséget a szövetség fedezi, holott abból egy részt, például a személyes ügyfélszolgálatot a budapesti egyesületeknek kellene átvállalniuk, és a rendszergazdai tevékenységet is olcsóbb lenne kiadni külső szolgáltatónak.

Zilahi György szerint a szolgáltatási tevékenységből a vidék semmit sem lát, amire Szuhaj elmondta, hogy a Szolgáltató Centrumról korábban publikált elképzeléseikben erről már részletesen beszámoltak: a csoportnak a székházbeli tevékenységen és érdekképviseleten kívül a vidéket is segítenie kell.

Dr. Földi János ötlete alapján a szolgáltatások ellátását az alapítványnak lehetne kiadni, így a személyi összefonódások azonnal megszűnnének. A szövetség felhatalmazhatná továbbá az alapítványt, hogy érdekképviseleti munkát is végezzen.

Lényegében ez utóbbi javaslatot fogadta el az elnökség, amikor úgy döntött, hogy az MVGYOSZ informatikai tevékenységét a jövőben az „Informatika a látássérültekért” Alapítványnak kell ellátnia, ami a szolgáltató és az érdekvédelmi tevékenységet egyaránt magában foglalja. A két szervezet közötti jogviszonyt szerződésnek kell szabályoznia, ugyanakkor a szolgáltatások díja a tevékenység mostani költségeit nem haladhatja meg.

FOKA-pályázat: „Mindent rólunk, nélkülünk!”

Erhartné dr. Molnár Katalin megbízott hivatalvezető bejelentése szerint a FOKA által, a látássérült emberek segédeszközeinek beszerzésére kiírt pályázatban a lebonyolítás módja a vak emberek számára túl bonyolult. A kiírás nem a szövetséggel történt előzetes egyeztetés alapján történt, és azt az elnökség ellentétesnek tartja a „semmit rólunk, nélkülünk” elvvel. Németh Orsolya szerint a pályázatot az országgyűlési választások és a pályázat PR-értéke miatt valószínűleg gyorsan le akarják bonyolítani, ezért nem lesz lehetőség módosítást kérni rajta. A jelenlegi kiírás szerint kell tehát megoldani, hogy a pénz jól legyen elköltve, ezért egyesületük, a VGYKE kapcsolatot keres a kiírásban szereplő eszközöket forgalmazó cégekkel. Ezután fórumon ismertetik majd a tagsággal a különböző lehetőségeket, így segítve a hatékony részvételt a pályázaton.

Késedelmes járulékfizetés miatt az APEH 120 ezer forintos bírságot rótt ki az MVGYOSZ-re, amely ellen azonban lehetőségünk lett volna fellebbezni. Szabó István főkönyvelő azonban nem foglalkozott idejében az értesítéssel, holott az APEH ilyen esetekben (az állami támogatás késedelmét figyelembe véve) eddig mindig elengedte a bírságot. Ezzel Szabó kárt okozott, ami miatt rendkívüli felmondással elbocsátották.

Dr. Szőke László elmondta, hogy az elnökség korábbi felhatalmazása alapján két könyvelő céggel tárgyaltak. Az Erős és Társa Bt-t az olcsóbb ár és a meglevő felelősségbiztosításuk miatt választották, továbbá mert ők jelenleg is több társadalmi szervezetnek végeznek könyvelést. A megbízást a folyamatos munkavégzés és a konzultációk alapján később felülvizsgálhatják.

Az április 8-i, Tóth Árpádról elnevezett országos szavalóversenyre 11 megye és 29 versenyző jelentkezett, ezért Erhartné javaslata alapján a Hermina Egyesület kérésére a termet ingyen adják bérbe a rendezvényhez.

Szatmári Péter
Vakok Világa, 2006. május

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük